GJERRILD OG OMEGN´S JAGTFORENING

VELKOMMEN TIL GJERRILD JAGTFORENING

                                2023

4/2    Rævjagt -regulering - tid ved tilmelding 

Tilmelding til ovenstående arrangementer 3 dage før til bestyrelsen. Ret til ændring forbeholdes

                                Bestyrelsen:

Formand:    Lasse Høyer                  61 20 32 07

Kasserer:     John Steffensen           40 96 23 81

Sekretær:    Niels-Arne Rasmussen  21 73 60 49

Best.med:    Morten Mygind              51 53 15 57

Best.med:    Per Mygind                    51 21 30 62

Revisor:       Søren Sodeman             30 91 23 31

Revisor:       Gunner Petersen           86 38 41 34