2024


                                                

5/1   Generalforsamling Gjerrild Kro 19.30


10/2 Ræveregulering tid ved tilmeldning.Tilmelding til ovenstående arrangementer 3 dage før til bestyrelsen. Ret til ændring forbeholdes

                                Bestyrelsen:

Formand:    Lasse Høyer                  61 20 32 07

Kasserer:     John Steffensen           40 96 23 81

Sekretær:    Niels-Arne Rasmussen  21 73 60 49

Best.med:    Per Mygind                    51 21 30 62

Best.med:    Morten Mygind              51 53 15 57

Revisor:       Søren Sodeman             30 91 23 31

Revisor:       Gunner Petersen           86 38 41 34  

VELKOMMEN TIL GJERRILD JAGTFORENING

GJERRILD OG OMEGN´S JAGTFORENING